Huvudtyper av frimärken

Huvudtyper av frimärken

Frimärken är små tryckta pappersbitar som fungerar som kvittens för betalning av postförsändelser. Frimärken utges av en nationell postoperatör, och fungerar som porto för försändelser skickade från det land där frimärket getts ut. Således fungerar svenska frimärken enbart som betalning för postförsändelser som skickas från Sverige. Denna artikel handlar om olika typer av frimärken, med särskild utgångspunkt i hurdana frimärken som ges ut i Sverige.

Vilka utföranden finns det?

I Sverige är självhäftande frimärken vanligast. Vanliga frimärksutföranden är häfte, ark och rulle. Frimärken i ark trycks på ett pappersark med ett tämligen litet antal frimärken per ark. I Sverige publiceras s.k specialfrimärken, exempelvis olika jubileumsfrimärken, ofta på ark, där arket innehåller färre än tio frimärken. Häftesfrimärken trycks i ett litet häfte, ofta med 5-10 frimärken per häfte. Rullfrimärken trycks på en lång pappersremsa som rullas ihop. Rullarna innehåller vanligen 100 frimärken.

Vilka typer av frimärken finns det?

Frimärken delas in i utrikes- och inrikesfrimärken, beroende på värde. Utrikesfrimärken tenderar att ha ett större monetärt värde för att täcka kostnaden för sändningar över hela världen. Tidigare frimärkstyper, som numera inte återfinns i Sverige, inkluderar exempelvis flygpoststämpeln, som var porto för försändelser transporterade med flyg. I de flesta länder används inte flygpoststämplar numera, då de flesta utrikesförsändelserna per automatik transporteras med flyg och man därför beslutit att använda vanliga frimärken.

Frimärken används ofta endast som betalning för försändelser med ringa monetärt värde. För försändelser med högt monetärt värde, exempelvis värdefulla föremål eller dokument som skickas per post, krävs rekommendationsbevis. Dyrbara försändelser som skickas som rekommenderade försändelser, lämnas in på ett postkontor där avsändaren får betala försändelsen och därefter motta ett inlämningsbevis. Dylika försändelser betalas med kontanter eller kort vid inlämning, men frankeras inte med frimärken.