Frimärkens historia

Frimärkens historia

Det dröjde ett bra tag innan det första riktiga frimärket dök upp. Redan på mitten av 1600-talet skapades det några frimärksliknande produkter. I Paris kom Marquis de Longueville ut med en avgiftsremsa. Den här remsan var tvungen att sys fast eller fästas på annat sätt eftersom det inte fanns något klister på baksidan av remsan. Det fanns även något liknande i Storbritannien som uppfanns av Renouard de Valayer.

Det allra första frimärket

Det första frimärken som gavs ut skapades av Rowland Hill i England år 1840. Dessa frimärken skiljde sig från remsorna som använts tidigare. Skillnaden var att den som sände breven skulle betala för frimärket istället för mottagaren. Det blev också billigare att skicka så att alla skulle ha råd att skicka ett brev. Tidigare räknades kostnaden ut beroende på hur långt brevet skulle skickas men med frimärket kostade det endast 1 penny.

Frimärket spred sig över världen

När andra länder hörde om frimärket och hur det fungerade dröjde det inte länge innan även de började skapa frimärken. Endast ett par år efter det första frimärket började USA komma ut med frimärken för några lokala områden. Efter USA dök frimärken upp i fler och fler länder tills i stort sett alla länder hade sin typ av frimärken. I Norden var det Danmark som var först med att skapa sitt frimärke.

I Sverige dröjde det tills 1855 innan frimärken började skapas. Det var den första juli det året som det första frimärket gavs ut med Sveriges riksvapen som motiv. Det första frimärket med ett porträtt var av Oscar II och det kom ut 1885. Det var endast statliga postmyndigheter som hade tillstånd att sälja frimärken och detta gällde till slutet av 1900-talet. Idag har även privata operatörer tillstånd att sälja frimärken.