Uppfinning av frimärken

Uppfinning av frimärken

Postväsendet har funnits i århundraden men ett enhetligt sätt att betala för att skicka brev har bara funnits sedan frimärket uppfanns. Perserna skickade dokument via post redan år 500 f.Kr. men att skicka dokument var endast något militären och kungar ägnade sig åt. Vid mitten av 1600-talet började några europeiska städer att använda sig av system för betalning av brevförsändelser. En slags avgiftsremsa användes på försändelser inom Paris från år 1653.

Tidiga föregångare

Storbritannien var först med att ta fram frimärken, eller föregångaren till frimärken. I vissa städer gick det att köpa kuvert med förtryckta stämplar som fungerade som ett slags frimärke. I Storbritannien var det fram till år 1840 mottagaren som betalade för befordran av brev och avgiftsremsor och liknande användes som kvitto på att brevet levererats. Världens första frimärke skapades i Storbritannien år 1840 och frimärket kostade 1 penny.

Det första frimärket

Det första frimärket var svart och hade en bild på drottning Victoria. Portot, 1 penny, gällde i hela Storbritannien oavsett hur långt brevet skickades. Tidigare var brev något som bara skickades mellan välbeställda människor eftersom det var både dyrt och krångligt. Frimärket ändrade på detta, nu kunde alla skicka brev och försändelserna behövde inte vara livsviktiga. Andra länder följde snart Storbritanniens exempel och vid slutet av 1800-talet använde de flesta länder frimärken.

Systemet med frimärken förfinades under åren och snart fanns det frimärken av olika valörer beroende på hur långt försändelsen skulle skickas. Inledningsvis hade de flesta länders frimärken bilder på monarker eller statsvapen men frimärken kom att bli ett slags ambassadörer för länderna och frimärken fick ofta motiv som var typiska för länderna. Kända byggnader, stadsvyer, bilder på lokala djur eller bilder på kända personer från de olika nationerna blev vanliga på frimärken.