Samla frimärken

Samla frimärken

Att samla frimärken kan vara en av världens största hobby. Ett av världens dyraste och mest värdefulla frimärke är svenska gul 3 skilling banco. När detta frimärke såldes på en internationell auktion för en rekordsumma tändes intresset internationellt på nytt för svenska frimärken men också intresset för att samla på frimärken. Människor i alla åldrar samlar frimärken och eftersom det finns väldigt många olika motiv finns det alltid något som är intressant.

Frimärkssamlandets historia

Att samla på frimärken har existerat sedan mitten av 1800-talet, vilket är i stort sett lika länge som det funnits frimärken. Från början samlades endast stämplade frimärken med en målsättning att samla alla märken som givits ut. Med tiden steg värdet på de äldsta frimärkena och postverken gav ut större antal frimärken. Folk började i sin tur specialisera sitt samlande och valde att samla frimärken från ett eller ett par utvalda länder.

Filateli och olika typer av frimärkssamlande

Att samla på frimärken är väldigt allmänbildande. När man söker information om ett speciellt frimärke får man även information om vad motivet representerar. Vanligen är motiven förankrade i kulturen eller historien i det land som frimärket kommer från. Benämningen för frimärkssamlande kallas för filateli. Det finns filateliklubbar som man kan bli medlem i. Vanligtvis finns det en ordföranden som har en stor kunskap om frimärken, vilket kan vara förmånligt.

Det finns många olika typer av samlande. Många specialiserar sitt samlande på motiv, vilket kan vara hundar eller fåglar. Temasamlare väljer att inte strikt följa ett motiv utan fokuserar istället på ett tema. Variantsamlare är fokuserade på en serie frimärken eller bara ett enda frimärke. Man samlar och studerar olika feltryck och tekniska fenomen. Tjusningen med filateli är att hitta ett frimärke som man inte trodde fanns, kanske med stort värde.